O sector publicitario únese ás críticas polas restricións da 'Lei Antialcohol'

A 'Lei Antialcohol' que prepara o Ministerio de Sanidade segue provocando críticas. Os medios de comunicación xa criticaron nunha campaña as restricións á publicidade que contempla a norma. Agora, é o sector publicitario o que aposta pola autorregulación.
O sector publicitario tamén se opón ó 'Anteproxecto de Lei de Medidas Sanitaria para a protección da Saúde e a Prevención do Consumo de Bebidas Alcólicas en menores', que se basea en prohibir a venda e o consumo por parte de menores das bebidas con máis de 1,2 graos e en restrinxir a publicidade.

Autocontrol, organismo de autorregulación do sector, aposta "decididamente" por autorregularse como medida máis efectiva para alcanzar os obxectivos da Lei.

Por este motivo, remitiu a Sanidade unha proposta que prevé a inclusión de medidas que fomenten esta práctica. A súa intención é que "se siga a tendencia do resto de países europeos, así como as recomendacións da Comisión Europea, que nunha comunicación do pasado outubro, relativa á 'Estratexia Europea para a redución dos danos ocasionados polo Alcol', aposta decididamente pola autorregulación".

Desde Autocontrol explican que esta Comunicación responde a unha solicitude do Consello Europeo, que na súa Recomendación de 5 de xuño de 2001, sobre o consumo de alcol por parte dos mozos, convidou á Comisión a facer un seguimento e un control das medidas que se adoptasen a escala comunitaria para decidir se era necesario emprender novas accións.

A resposta do Consello pasa pola autorregulación: "Un dos obxectivos deste esforzo conxunto sería alcanzar un acordo cos representantes dos distintos sectores (hostalería, comercio minorista, produtores, medios/axencias) para implantar un Código en materia de publicidade, tanto a nivel nacional como europeo", sinala.

O sector publicitario asegura que "pola súa rapidez, flexibilidade e baixos custos, os controis voluntarios exercidos por organismos de autodisciplina configuráronse como unha útil ferramenta complementaria do labor dos poderes públicos. Dun lado, permiten resolver, de forma áxil e eficaz, eventuais controversias; e doutro, poden proporcionar instrumentos de prevención (consulta previa) que facilitan e reforzan o cumprimento das esixencias legais e éticas aplicables".

Tamén os medios de comunicación expresaron o seu rexeitamento ás restricións á publicidade que se inclúen no Anteproxecto de Lei. Todos uníronse nunha campaña institucional titulada 'Cos mozos, coa liberdade publicitaria'.

Nela, as asociacións que agrupan ós diferentes medios lembran tamén que cada un dos seus asociados "promove a autorregulación publicitaria do alcol e o consumo responsable, como recomenda a Comisión Europea".

MADRID
EL MUNDO