O Instituto de Estudos Islámicos envorca en internet a súa revista especializada en dialectoloxía norteafricana e andalusí

A publicación, dirixida pola profesora da Universidade de zaragoza Ángeles Vicente, trata os estudos de dialectoloxía árabe, concretamente da zona occidental, desde Ó Andalus ata o Magreb
O Instituto de Estudos Islámicos e de Oriente Próximo, dependente das Cortes de Aragón, envorcou a internet, en formato PDF, a revista Estudos de Dialectología Norteafricana e Andalusí (EDNA), a través do web www.ieiop.csic.es.Trátase dunha revista especializada nos estudos de dialectoloxía árabe, concretamente da zona occidental, desde Ó Andalus ata o Magreb.

A Área de Estudos Árabes e Islámicos da Universidade de Zaragoza editou os dous primeiros números, mentres que a Institución Fernando el Católico se fixo cargo do terceiro ó quinto número e os volumes seis e sete correron a cargo da IFC e o Instituto de Estudos Islámicos.

Desde o número oitavo edítao o IEIOP en solitario. Ademais da versión dixital, a revista distribúea Librerías Pórtico.

A directora da publicación é a profesora da Universidade de Zaragoza Ángeles Vicente, e forman o Consello de Redacción Jordi Aguadé, Federico Corriente e Mohamed Meouak.

O Consello Asesor está integrado por Werner Arnold; Dominique Caubet; Madiha Doss; Zakia Iraqui-Sinaceur; Ahmed-Salem Ould Mohamed Baba; Stephan Procházka; Martine Vanhove; Kees Versteegh; Manfred Woidich; Abderrahim Youssi; Andrzej Zaborski.

MADRID
ESTRELLA DIGITAL/ EP