A comisión reguladora da publicidade infantil non presentou ningunha denuncia durante a campaña navideña 2006-2007

A Comisión de Seguimento do Código Deontolóxico da Publicidade Infantil anunciou onte que, tras a análise de 200 anuncios infantís da campaña navideña 2006-2007 só se presentaron ante a Comisión 25 casos de posible incumprimento da lexislación ou do Código, sen que fose necesario presentar denuncias ante a Secretaría de Estado de Telecomunicacións e a Sociedade da Información (SETSI) ou reclamacións ante a asociación Autocontrol.
A Comisión, integrada por ASGECO Confederación e as principais asociacións de consumidores españolas, destacou que aínda que a cifra dos 25 anuncios é similar á da campaña anterior, nesta ocasión as reclamacións trasladadas ós anunciantes "resolvéronse ben", xa sexa pola "explicación satisfactoria destes" sobre o produto ou pola "retirada ou modificación voluntaria" desa publicidade. "Iso supón, segundo a Comisión, un avance na eficacia do sistema de autorregulación neste ámbito".

Segundo o informe presentado onte a través dun comunicado, os anuncios que incumpren a lexislación vixente ou o Código Deontolóxico foron "reducíndose progresivamente" nos últimos anos e os principais incumprimentos detectados teñen que ver coa información inadecuada sobre as características funcionais dos xoguetes: falta de advertencia sobre o seu funcionamento con pillas; mestura de imaxe animada e real; necesidade de montaxe do xoguete tras a súa compra; etc.

Tamén se producen queixas sobre produtos que se publicitan xuntos sen advertir que se venden por separado; nalgún caso mesmo se mostra un accesorio que parece imprescindible para o funcionamento do xoguete pero que en realidade non se comercializa.

Roles sexistas

Neste ano reducíronse notablemente prácticas polémicas como a utilización de famosos na publicidade de xoguetes ou as escenas e eslógans violentos, se ben subiron as queixas por exceso de velocidade ou condución temeraria no caso dos anuncios de coches e pistas.

Por outro lado, a Comisión considera que a gran materia pendente da publicidade de xoguetes e infantil en xeral é a consolidación de roles sexistas entre nenos e nenas, que segue condicionando moito a presentación dos xoguetes no propio sexo dos locutores, nos argumentarios, na música, nas gamas cromáticas e nos menores que aparecen na publicidade.

MADRID
ESTRELLA DIGITAL / E. P.