XX Premios Tiflos de Xornalismo

Do ao

Información de contacto:

Consejo General de la ONCE 
Dirección de Comunicación e Imagen
C/ La Coruña nº 18
28020 Madrid

A ONCE convocou a XX edición dos Premios Tiflos de Xornalismo para as categorías de prensa escrita, radio, televisión e xornalismo dixital. O galardón conta cunha dotación de 9.000 euros para o traballo ganador en cada categoría.

Nesta edición, os traballos que opten a devanditos galardones deberán exaltar "os valores relacionados coa integración das persoas con discapacidad e a supresión de barreiras físicas e mentais que, en determinadas ocasións impón a sociedade". Os traballos, sen extensión nin formato predeterminados, deben ser publicados ou emitidos entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro de 2017, segundo establecen as bases.  Os traballos poden presentarse en calquera lingua oficial do Estado, tendo en conta que os que se presenten nunha lingua distinta ao castelán deben achegar tradución.

A data de recepción dos mesmos conclúe o 26 de xaneiro de 2018. Os candidatos deberán enviarse, por triplicado, ao Consejo General de la ONCE, Dirección de Comunicación e Imagen, C/ La Coruña nº 18, 28020 (Madrid), facendo constar no sobre que se dirixen aos "Premios Tiflos de Periodismo".

Máis información nas bases do premio.