XIII Premio para Racionalizar os Horarios Españois

Do ao

Información de contacto:

ARHOE
C/ Alcalde Sainz de Baranda, 35, 1.º D.
28009 Madrid.
info@horariosenespana.com

ARHOE (Comisión Nacional para a Racionalización dos Horarios Españois) convoca a XIII edición do Premio para Racionalizar os Horarios Españois, unha de cuxas modalidades está dirixida aos medios de comunicación que, a través de artigos, entrevista ou reportajes, máis se destacaran na sensibilización da sociedade a favor dun cambio nos horarios.

As candidaturas deben remitirse  por correo electrónico a la dirección: info@horariosenespana.com ou por correo certificado á sede de ARHOE: C/ Alcalde Sainz de Baranda, 35, 1.º D. 28009 Madrid. O prazo de presentación de candidaturas finaliza o 19 de outubro de 2018. 

Máis información nas bases do premio.