Premio Xornalístico Fundación Línea Directa

Do ao

Información de contacto:

Trescom, Equipo Fundación Línea Directa
Claudio Coello, 124
28006 Madrid
premio.lineadirecta@trescom.es
premioperiodistico.fundacionlineadirecta.org

A Fundación Línea Directa convoca a XIV edición do Premio Xornalístico de Seguridade Vial so o lema "Falar de Seguridade Vial merece un Premio". Dotado con 10.000 euros netos en cada unha das súas tres categorías (Televisión, Radio e Prensa e Medios Online), o galardón busca recoñecer os profesionais da información que, co seu labor, impulsan a seguridade vial nas estradas españolas e promoven hábitos responsables ao volante.

Poden optar ao premio todos os xornalistas e profesionais da información, de calquera nacionalidade, que teñan difundido ou publicado noticias sobre seguridade vial en España entre o 1 de marzo de 2016 e o 1 de marzo de 2017, ambos inclusive, en diarios, revistas, publicacións dixitais, emisoras de radio e cadeas de televisión cuxo ámbito de difusión sexa local, rexional ou nacional.

O prazo para a admisión de orixinais estará aberto ata o próximo 1 de abril. Os traballos deben ser enviados, vía correo ordinario, a Trescom, Equipo Fundación Línea Directa; Claudio Coello, 124 (28006 Madrid), ou por correo electrónico a premio.lineadirecta@trescom.es. A presentación deberá ir acompañada dunha carta na que conste o nome completo do autor ou autores, unha breve nota biográfica, a dirección, correo electrónico, teléfono e usuario de Twitter. As pezas de televisión e radio deberán incluír tamén un certificado da canle ou do director do programa de emisión, así como unha sinopsis. No caso de que o traballo sexa en catalán, euskera ou galego, deberá entregarse ademais unha tradución ao castelán.

Máis información nas bases do premio.