Premio SEMS-2019 para profesionais dos medios de comunicación

Do ao

Información de contacto:

91 322 65 70 / 91 322 66 39
medioambiente@semanaeuropeamovilidad.es           

O Ministrerio para a Transición Ecolóxica convoca a novena edición dos Premios da Semana Española da Movilidad Sustentábel (Premios SEMS-2019), entre os que se encontra o Premio SEMS-2019 para profesionais dos medios de comunicación, que recoñece o mellor traballo publicado nos medios de comunicación nos anos 2018 e 2019 e centrado na difusión dos valores da movilidad sustentábel.

Cada profesional, equipo de profesionais ou medio de comunicación que queira participar no premio poderá presentar ata un máximo de tres artigos, reportaxes, programas, etc., difundidos nun medio de comunicación con posterioridade ao 16 de setembro de 2018 e ata o día de presentación das candidaturas.

Os traballos deben remitirse antes do 15 de novembro do 2019, a través do formulario disponíbel na web, ao enderezo electrónico buzon-sgcamai@mapama.es ou por correo postal a: Soledad Perlado Hergueta. Consejera Técnica de la Subdirección General de Calidad el Aire y Medio Ambiente Industrial. Ministerio para la Transición Ecológica. Plaza de san Juan de la Cruz. s/n. 28071 Madrid.

Máis información na web do Ministerio.