Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicenti

Do ao

Información de contacto:

Ateneo de Santiago
Praza de Salvador Parga, 4-2º
15704 Santiago de Compostela

O Ateneo de Santiago convoca o Premio de Xornalismo Cívico Alfredo Vicenti, que premia traballos de calquera xénero xornalístico en calquera dos soportes tradicionais ou dixitais que contribúan a promover un debate cívico sobre asuntos de interese social, favorecendo o espazo público para mellorar a calidade de vida dos cidadáns.

Os traballos que se presenten ao premio deberán ter sido publicados ou difundidos entre o 1 de novembro de 2017 e o 30 de outubro de 2018 e estar redactados en galego ou castelán, no caso das publicacións impresas ou dixitais, ou incluír narracións ou diálogos en calquera destas linguas, no caso dos traballos audiovisuais. 

A presentación dos traballos deberá realizarse por correo postal á sede do Ateneo de Santiago (Praza de Salvador Parga, 4-2º, 15704 Santiago de Compostela), incluíndo o formulario de inscrición e especificando no exterior do sobre o nome do premio, antes das 12 horas do 30 de outubro de 2018. Os traballos publicados en papel presentaranse no soporte orixinal da publicación ou fotocopia compulsada do mesmo; os dixitais, con copia en formato Din A-4, indicando claramente a URL de acceso on line ao traballo; os vídeos en formato DVD-video ou AVI; e as gravacións radiofónicas en formato MP3. 

O está dotado con 1.000 € e un recordo conmemorativo. Os finalistas comprométense a estar inescusablemente presentes no acto de entrega, que se celebrará o 20 de Novembro de 2018.

Máis información nas bases do premio.